دستگاه Aurora

دستگاه Aurora برای نیازهای آزمایشگاهی از کاربردهای ساده تا پیچیده می تواند مورد استفاده قرار بگیرد

دستگاه DxP Athena

دستگاه DxP Athena از تکنولوژی DxP که در سایر دستگاه های پیشرفته تر Cytek استفاده شده، بهره می برد که این دستگاه ها در بیش از 100 مقاله چاپ شده به عنوا

معرفی فلوسایتومتری

فلوسایتومتری یک روش بسیار عمومی و پرکاربرد برای بررسی و تجزیه و تحلیل بیان و حالت سطح سلولها اجزاء داخلی سلول ها و نیز تقسیم بندی و طبقه بندی کردن سلو

کاربرد های فلوسایتومتری

کاربرد های فلوسایتومتری در حوزه پزشکی بالینی، تشخیصی، تحقیقات، صنعت و غیره.

فرمند دانش ابزار

شرکت فرمند دانش ابزار در سال 1395 با هدف توسعه بازار فلوسایتومتری و نیز گسترش دانش و کاربرد فلوسایتومتری در زمینه های تحقیقاتی و تشخیصی تاسیس شد. این شرکت با بهره گیری از تیم متخصص در زمینه های علمی، فنی و بازرگانی چشم انداز خود را رفع کمبودها و نقایص موجود در بازار رو به گسترش فلوسایتومتری قرار داده است. کمبودهایی که ضررهای عمده و عدیده ای را به کاربران این تکنولوژی تحمیل کرده است. مدیریت این شرکت بر این باور است که با به کارگیری پشتوانه فنی و بازرگانی قدرتمند به همراه تجربه و دانش علمی و عملی بیش از یک دهه کار با انواع دستگاه های فلوسایتومتری در حوزه های مختلف تحقیقاتی و بالینی، می توان نیاز کاربران را در تمام زمینه ها برطرف نمود.